Organisatie

Bestuur: Ing. R.A.N. van Heek, voorzitter
Mr. G.H.A. ter Kuile, vice-voorzitter
Jhr. drs. H.W.A. Repelaer van Driel, secretaris
Drs. P.W.J. Dekker, penningmeester
Mevrouw M. van Heek, bestuurslid

Rentmeester: dhr. K.J. Meijer ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Beheerder Huis Zonnebeek: dhr. B. van Sark (tel. 053-428 1255, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it );
www.zonnebeek.nl

Beheerder Huis Singraven: dhr. D. van Mierlo (tel. 0541-351 906, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it );
www.singraven.nl

Archief Twentse Textielfamilies (mede onder beheer van Vereniging Familie Van Heek)

Medewerkers:
Dhr. D. Jordaan ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel. 06-8343 0553)
Dhr. O. Visscher ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel. 06-4887 1242)